João Colagem - de kunstenaar - Collage Collectief

De artistieke beweging “Collage Collectief” is in 2005 voortgekomen vanuit eigen initiatief. Het motief was om krachten en werken van verschillende artiesten, uit de wereld van de collage, te verenigen. Ingegeven door hun motieven over sympathie, bewondering en vertrouwen en het besluit om het publiek met hun werk kennis te laten maken.

Het Collage Collectief wordt gedefinieerd als een beweging met een dynamisch karakter en rotatie. De doelstelling gaat verder dan zakelijke aspecten; namelijk, op zoek en streven naar een nauw contact en interactie tussen de deelnemende kunstenaars ten gunste van de samensmelting van ideeën en het uitwisselen van gedachten rondom wat kunst is waar je mee te maken hebt.

De beweging is niet beperkt tot een vaste groep kunstenaars, in tegendeel zelfs, men zoekt steeds naar nieuwe leden en de (uit)wisseling daarbinnen. Het is fundamenteel dat de deelnemers werken met (diverse) technieken van collage, zij het in digitale vorm of via installaties, animaties en objecten. Maar bovenal ligt de nadruk op de traditionele vorm van collage door het gebruik van papier en lijm.

De grootte van elke editie is afhankelijk van de mogelijkheden die een locatie biedt voor een expositie. Het organiseren van elke expositie ligt in mijn handen samen met die van een team. De focus ligt op het bevorderen van het bewustzijn als groep en de democratische geest om beslissingen te nemen over het doel van elk evenement van het Collage Collectief. Dit gevoel is het belangrijkste, de wil en het belang van elke kunstenaar, ingegeven door de affiniteit met de groep, om hun werk te exposeren binnen een collectieve sfeer.

Zelfs als het een voorwaarde is dat de deelnemers van een professioneel niveau zijn, betekent dit niet dat nieuw talent zal worden uitgesloten van deze exposities. Binnen het Collage Collectief is er namelijk speciaal ruimte gecreëerd voor deze nieuwe z.g. “Plak Talenten”.

Tot op heden participeren de volgende kunstenaars aan het Collage Collectief: